Een overzicht van de parochie door de jaren heen!

Oproep!

Heb je zelf foto's van de kerk, de parochie geschiedenis of kerkelijke activiteiten? Stuur ze dan per email naar ons toe!

Parochie Sint Martinus Gennep

De Gennepenaar

Dit parochieblad wordt 10 keer per jaar huis-aan-huis bezorgd in Gennep. Vaste items zoals het parochiejournaal met vermeldingen van de dopen en overledenen, de bijzondere vieringen, de stand van de kerkbijdragen en een kinderpagina worden afgewisseld met actuele nieuwsberichten.

Deze Gennepenaar vindt u ook digitaal op de website van de parochie H. Norbertus, Gennep-Zuid, http://www.norbertusparochie.nl/bulletin-archief/. Wanneer u een emailtje wilt ontvangen bij het verschijnen van een nieuwe editie kunt u dit aanvragen op info@parochie-martinus-gennep.nl

NIMA TV: Even stilstaan

Iedere week een momentje Even Stilstaan door één van de geestelijken van de gemeente Gennep. De uitzending start zaterdagavond op het digitale kanaal 44 van Ziggo. In een carroussel van 2 uur wordt dit herhaald gedurende de week, telkens startend op de oneven uren.

Het archief van de uitzendingen is te raadplegen op https://www.youtube.com/user/nimaRTV 

Parochie Sint Martinus

Niersdijk 1

6591 DL Gennep

 

Pastoor G.J.H. Kessels

Telefoon: 0485-511888

email:

info@parochie-martinus-gennep.nl